غدیر

  • ۰
  • ۰

برگزیدگان مرحله دوم مصاحبه مدرسه علمیه مشکوة  (ورودی مدرسه علوم دینی صدر)

قبول شدگان نهایی :
   ۱- محمد حاجعلی عراقی
   ۲- محمد یاسین شاه نظری
   ۳- امیر عباس رضایی
   ۴- سید ابوالفضل میر رضی

قبول شدگان ذخیره :
   ۱- سید فردین تقوی
   ۲- محمد علی غفوریان
   ۳- محسن هداوند میرزایی
   ۴- علی خلیلی
   ۵- امیر حسین دیبا نژاد

قبول شدگان نهایی، جهت هماهنگی با شماره ۰۹۳۵۴۲۷۴۸۲۲ تماس حاصل نمایند.

  • ۹۴/۰۵/۳۱