غدیر

  • ۰
  • ۰

تلاوت قرآن کریم

تلاوت قرآن کریم با صدای حجة الاسلام و المسلمین قاسمیان

قرائت کلام الله مجید در مدرسه علمیه مشکوة - رمضان ۱۳۹۴
زمان هر تلاوت در حدود ۲۵ دقیقه می باشد

 جزء ۱  جزء ۲  جزء ۳  جزء ۴  جزء ۵  جزء ۶  جزء ۷  جزء ۸  جزء ۹  جزء ۱۰
 جزء ۱۱  جزء ۱۲  جزء ۱۳  جزء ۱۴ جزء ۱۵  جزء ۱۶  جزء ۱۷  جزء ۱۸  جزء ۱۹  جزء ۲۰
 جزء ۲۱ جزء ۲۲  جزء ۲۳  جزء ۲۴  جزء ۲۵  جزء ۲۶  جزء ۲۷  جزء ۲۸  جزء ۲۹  جزء ۳۰